RYCHLÉ ODKAZY 

 RYCHLÉ ODKAZY 

 Copyright © 2017 BigStart.eu s.r.o. - All rights reserved

 Copyright © 2017 BigStart.eu s.r.o. - All rights reserved

BIGSTART.EU S.R.O.: 05258553 

Sokolovska 979/209

Praha 9, 190 00 

BIGSTART.EU S.R.O.: 05258553 

Sokolovska 979/209

Praha 9, 190 00 

 E-mail: info@dikytobe.cz

 E-mail: info@dikytobe.cz

Our Facebook page

Our Facebook page

OUR MOBILE APPS

(Coming soon)

OUR MOBILE APPS

(Coming soon)

KONTAKTY

KONTAKTY

OCHRANA SOUKROMÍ A INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

Vážení členové klubu DikyTobe.cz,

jedním z hlavních cílů klubu DikyTobe.cz,(dále jen “Klub”) je i ochrana Vašich osobních údajů a soukromí jakožto členů Klubu (dále jen „Člen“ či „Členi“). V tomto dokumentu získáte veškeré potřebné informace o zpracování Vašich osobních údajů za účelem členství v Klubu a využívání jeho výhod, tak je poskytuje provozovatel Klubu společnost BigStart.eu, IČO: 04278330, se sídlem Sokolovská 979/209, Vysočany, 190 00 Praha 9 (dále jen „Provozovatel“).

Primárním kontaktním emailem pro řešení ochrany osobních údajů v Klubu je  info@dikytobe.cz

Jde o závazný dokument, který tvoří nedílnou součást podmínek členství v Klubu, který doplňuje podmínky členství https://www.dikytobe.cz/vop/vop a podmínky užívání Klubového softwaru https://www.dikytobe.cz/vop/soft Pojmy zde uvedené s velkými písmeny mají význam dle dokumentu, na který odkazují. 

1. Za jakým účelem zpracováváme osobní údaje?

Vaše osobní údaje zpracováváme za účelem plnění smlouvy o členství a smlouvy o užívání Klubového softwaru (jak je v příslušné smlouvě definován), kterou jste uzavřeli s Provozovatelem, a kterou máte kdykoli k dispozici v Klubovém softwaru.  K uzavření smlouvy dochází elektronicky, tedy za tímto účelem sbíráme data jako je IP adresa a další údaje pro identifikaci smluvní strany při provedení uzavření, abychom měli časové razítko pro důkaz souhlasu.

V rámci plnění smlouvy je tak nezbytné zpracování osobních údajů za účelem,

-evidence členů Klubu,

-zasílání výhodných marketingových nabídek ze strany Provozovatele Členům,

-zajistit zasílání marketingových nabídek Členovi ze strany třetích osob,

-umožnění Provozovateli zajistit sdílení nabídek mezi členy Klubu,

-umožnění členům Klubu využití aplikací, videí a dalšího digitálního obsahu,

-umožnění možnosti čerpat speciální služby smluvních partnerů Provozovatelů,

-vytvoření zákaznického profilu Člena, který umožňuje, aby Člen dostával pouze ty nabídky, které ho zajímají či by jej mohly zajímat

-vytvoření postupů, aby nedocházelo k obtěžování obchodními nabídkami a zamezování duplicitního zasílání nabídek Provozovatele či jiných osob (tedy monitoring, zda Vám již některá zpráva z Marketingových kampaní byla přes software Lead Agent zaslána či nikoli)

- zajištění fungování bodového systému, kdy za určitou činnost v rámci Klubového softwaru obdrží Člen tzv. body, které může uplatnit v rámci služeb Provozovatele či třetí osoby. Vzhledem k tomu, že body jsou distribuovány v rámci tzv. Klubového systému bodů, je nutné zajistit předání informací pro distribuci bodů mezi tzv. nadřízenými členy a podřízenými členy (tak jak je popsáno ve smlouvě o užívání Klubového softwaru)

Toto fakticky znamená, že používáme Vaše osobní údaje hlavně k tomu, abychom zjistili, o jaké výrobky a služby máte zájem a mohli jsme Vám zaslat informace o těch nejlepších nabídkách. Dalším stěžejním účelem je, aby Vás tyto nabídky neobtěžovaly nebo neúměrně nezatěžovaly.

Členstvím v Klubu získáváte i možnost užívat tzv. klubový software. Jde v podstatě o licenční smlouvu pro užívání takového software a i pro tento účel musím zpracovávat Vaše osobní údaje. 

Klíčové je např. zpracování Vašich údajů pro účely Digitálního tržiště, abychom Vám mohli zprostředkovávat obsah v tržišti umístěném. Zpracováváme rovněž Vaše údaje, abychom Vám mohli připsat body za Vaši činnosti v rámci Marketingových kampaní, resp. abychom mohli zajistit, že Vám žádná zpráva z těchto kampaní nepřijde dvakrát. Zpracováváme i informace za účelem Klubového systému bodů (kód, který je spojen s nabídkou, díky které můžeme body přidělovat).

Veškeré zpracování, které takto provádíme je nutné k plnění Vašich smluv s Provozovatelem, aby mohl Klub fungovat. 

Pro vystavování účetních dokladů Vaším jménem zpracováváme osobní údaje zákonem stanovené pro vystavení takového dokladu, včetně údajů osoby, u které určíte, že vůči ní má být učetní doklad vystaven.V odůvodněných případech zpracováváme osobní údaje i za účelem ochrany našich zájmů, např. v případě právních sporů, řízení před soudem apod. Osobní údaje musíme zpracovávat, abychom mohli uplatňovat naše práva apod.

Často zpracování osobního údaje ukládá i zákon, např. při vedení účetnictví, archivování apod.

2. Jaké údaje sbíráme? Profilujeme?

Ano, profilujeme, a to z důvodu plnění smlouvy, kterou s Vámi uzavíráme. Provozovatel Klubu se zavazuje vytvořit Váš marketingový profil, aby věděl, které nabídky Vám má poskytovat. Víme tedy jak se jmenujete, jaké máte telefonní číslo a jak užíváte náš systém Lead Agent, resp. jak často s Vámi pomocí funkcí tohoto systému komunikují Členové tento systém užívající. Víme, jak užíváte jiné služby Klubu. Získáváme rovněž informace, jak dochází k plnění smluv mezi námi uzavřenými (tedy např. zda maže obchodní nabídky, nebo klikne na odkaz v nabídce uvedený apod.).

Vytváříme i profil o tom, jak často užíváte Klubový software a software Lead Agent, který zajišťuje celé fungování Klubu. Zjišťujeme tak, jak často členové Klubu mezi sebou pomocí toho nástroje komunikují, a kterému členovi bylo pomocí Klubového softwaru a softwaru Lead Agent zasláno nejvíce zpráv ze všech ostatních členů. Toto profilování je nutné mj. proto, abychom mohli zabránit nadměrnému rozesílání zpráv mezi Členy. Pokud tak připraví Provozovatel pro Členy klubu nabídku, dá nejprve možnost zaslat tuto nabídku Členům, kteří mají nejvyšší míru komunikace v rámci Klubového softwaru a software Lead Agent (resp. následně dalším v pořadí).

Provozovatel získává informaci o míře interakce, nikoli o obsahu zpráv a tím vytváří profil.

3. Probíhá automatizované rozhodování a jaké jsou jeho důsledky?

Automatizované rozhodování probíhá na základě profilování při ochraně před nadměrným zasíláním zpráv mezi Členy, tedy software Lead Agent, který Provozovatel používá, umí vyhodnotit, kteří dva Členové mezi sebou mají nejvyšší míru interakcí a následně pak v rámci marketingových kampaní organizovaných Provozovatel umožní nejprve, aby zprávu mohli obdržet Členové s nejlepší mírou interakce.

Důsledky automatizovaného rozhodování jsou pak pouze ty, že někteří Členové mohou zprávu o nabídce dostat od Provozovatele a někteří od vybraného Člena, kterému je na základě míry interakce přidělena možnost odeslat jinému Členovi nabídku jako první.

Na základě profilování pak může být Člen předmětem automatizovaného rozhodování, kdy umělá inteligence vyhodnotí, jaká nabídka bude pro Člena nejvhodnější a tato mu má být zasílána. 

4. Od koho osobní údaje dostáváme a komu je předáváme?

Osobní údaje získáváme v prvé řadě od Vás, jakožto Člena. 

Dle smlouvy máme povinnost vytvořit Váš marketingový profil a k tomuto potřebujeme zjistit i jiné informace než ty, které nám poskytnete, ale i jinak legálně získané informace či informace legálně veřejně dostupné. K plnění smlouvy nám tak dáváte práva použít pro účely vytvoření profilu i informace veřejně dostupné (např. informace z obchodního rejstříku, živnostenského rejstříku či jiné obdobné databáze). 

Osobní údaje nejsou předávány mimo EU.

Klubový software umožňuje, aby Provozovatel vystavil jménem Člena účetní doklad (obsahující osobní údaje), který předá osobě, kterou Člen určí (typicky jinému Členu), to vše skrze Službu.

OCHRANA SOUKROMÍ A INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

Vážení členové klubu DikyTobe.cz,

jedním z hlavních cílů klubu DikyTobe.cz,(dále jen “Klub”) je i ochrana Vašich osobních údajů a soukromí jakožto členů Klubu (dále jen „Člen“ či „Členi“). V tomto dokumentu získáte veškeré potřebné informace o zpracování Vašich osobních údajů za účelem členství v Klubu a využívání jeho výhod, tak je poskytuje provozovatel Klubu společnost BigStart.eu, IČO: 04278330, se sídlem Sokolovská 979/209, Vysočany, 190 00 Praha 9 (dále jen „Provozovatel“).

Primárním kontaktním emailem pro řešení ochrany osobních údajů v Klubu je  info@dikytobe.cz

Jde o závazný dokument, který tvoří nedílnou součást podmínek členství v Klubu, který doplňuje podmínky členství https://www.dikytobe.cz/vop/vop a podmínky užívání Klubového softwaru https://www.dikytobe.cz/vop/soft Pojmy zde uvedené s velkými písmeny mají význam dle dokumentu, na který odkazují. 

1. Za jakým účelem zpracováváme osobní údaje?

Vaše osobní údaje zpracováváme za účelem plnění smlouvy o členství a smlouvy o užívání Klubového softwaru (jak je v příslušné smlouvě definován), kterou jste uzavřeli s Provozovatelem, a kterou máte kdykoli k dispozici v Klubovém softwaru.  K uzavření smlouvy dochází elektronicky, tedy za tímto účelem sbíráme data jako je IP adresa a další údaje pro identifikaci smluvní strany při provedení uzavření, abychom měli časové razítko pro důkaz souhlasu.

V rámci plnění smlouvy je tak nezbytné zpracování osobních údajů za účelem,

-evidence členů Klubu,

-zasílání výhodných marketingových nabídek ze strany Provozovatele Členům,

-zajistit zasílání marketingových nabídek Členovi ze strany třetích osob,

-umožnění Provozovateli zajistit sdílení nabídek mezi členy Klubu,

-umožnění členům Klubu využití aplikací, videí a dalšího digitálního obsahu,

-umožnění možnosti čerpat speciální služby smluvních partnerů Provozovatelů,

-vytvoření zákaznického profilu Člena, který umožňuje, aby Člen dostával pouze ty nabídky, které ho zajímají či by jej mohly zajímat

-vytvoření postupů, aby nedocházelo k obtěžování obchodními nabídkami a zamezování duplicitního zasílání nabídek Provozovatele či jiných osob (tedy monitoring, zda Vám již některá zpráva z Marketingových kampaní byla přes software Lead Agent zaslána či nikoli)

- zajištění fungování bodového systému, kdy za určitou činnost v rámci Klubového softwaru obdrží Člen tzv. body, které může uplatnit v rámci služeb Provozovatele či třetí osoby. Vzhledem k tomu, že body jsou distribuovány v rámci tzv. Klubového systému bodů, je nutné zajistit předání informací pro distribuci bodů mezi tzv. nadřízenými členy a podřízenými členy (tak jak je popsáno ve smlouvě o užívání Klubového softwaru)

Toto fakticky znamená, že používáme Vaše osobní údaje hlavně k tomu, abychom zjistili, o jaké výrobky a služby máte zájem a mohli jsme Vám zaslat informace o těch nejlepších nabídkách. Dalším stěžejním účelem je, aby Vás tyto nabídky neobtěžovaly nebo neúměrně nezatěžovaly.

Členstvím v Klubu získáváte i možnost užívat tzv. klubový software. Jde v podstatě o licenční smlouvu pro užívání takového software a i pro tento účel musím zpracovávat Vaše osobní údaje. 

Klíčové je např. zpracování Vašich údajů pro účely Digitálního tržiště, abychom Vám mohli zprostředkovávat obsah v tržišti umístěném. Zpracováváme rovněž Vaše údaje, abychom Vám mohli připsat body za Vaši činnosti v rámci Marketingových kampaní, resp. abychom mohli zajistit, že Vám žádná zpráva z těchto kampaní nepřijde dvakrát. Zpracováváme i informace za účelem Klubového systému bodů (kód, který je spojen s nabídkou, díky které můžeme body přidělovat).

Veškeré zpracování, které takto provádíme je nutné k plnění Vašich smluv s Provozovatelem, aby mohl Klub fungovat. 

Pro vystavování účetních dokladů Vaším jménem zpracováváme osobní údaje zákonem stanovené pro vystavení takového dokladu, včetně údajů osoby, u které určíte, že vůči ní má být učetní doklad vystaven.V odůvodněných případech zpracováváme osobní údaje i za účelem ochrany našich zájmů, např. v případě právních sporů, řízení před soudem apod. Osobní údaje musíme zpracovávat, abychom mohli uplatňovat naše práva apod.

Často zpracování osobního údaje ukládá i zákon, např. při vedení účetnictví, archivování apod.

2. Jaké údaje sbíráme? Profilujeme?

Ano, profilujeme, a to z důvodu plnění smlouvy, kterou s Vámi uzavíráme. Provozovatel Klubu se zavazuje vytvořit Váš marketingový profil, aby věděl, které nabídky Vám má poskytovat. Víme tedy jak se jmenujete, jaké máte telefonní číslo a jak užíváte náš systém Lead Agent, resp. jak často s Vámi pomocí funkcí tohoto systému komunikují Členové tento systém užívající. Víme, jak užíváte jiné služby Klubu. Získáváme rovněž informace, jak dochází k plnění smluv mezi námi uzavřenými (tedy např. zda maže obchodní nabídky, nebo klikne na odkaz v nabídce uvedený apod.).

Vytváříme i profil o tom, jak často užíváte Klubový software a software Lead Agent, který zajišťuje celé fungování Klubu. Zjišťujeme tak, jak často členové Klubu mezi sebou pomocí toho nástroje komunikují, a kterému členovi bylo pomocí Klubového softwaru a softwaru Lead Agent zasláno nejvíce zpráv ze všech ostatních členů. Toto profilování je nutné mj. proto, abychom mohli zabránit nadměrnému rozesílání zpráv mezi Členy. Pokud tak připraví Provozovatel pro Členy klubu nabídku, dá nejprve možnost zaslat tuto nabídku Členům, kteří mají nejvyšší míru komunikace v rámci Klubového softwaru a software Lead Agent (resp. následně dalším v pořadí).

Provozovatel získává informaci o míře interakce, nikoli o obsahu zpráv a tím vytváří profil.

3. Probíhá automatizované rozhodování a jaké jsou jeho důsledky?

Automatizované rozhodování probíhá na základě profilování při ochraně před nadměrným zasíláním zpráv mezi Členy, tedy software Lead Agent, který Provozovatel používá, umí vyhodnotit, kteří dva Členové mezi sebou mají nejvyšší míru interakcí a následně pak v rámci marketingových kampaní organizovaných Provozovatel umožní nejprve, aby zprávu mohli obdržet Členové s nejlepší mírou interakce.

Důsledky automatizovaného rozhodování jsou pak pouze ty, že někteří Členové mohou zprávu o nabídce dostat od Provozovatele a někteří od vybraného Člena, kterému je na základě míry interakce přidělena možnost odeslat jinému Členovi nabídku jako první.

Na základě profilování pak může být Člen předmětem automatizovaného rozhodování, kdy umělá inteligence vyhodnotí, jaká nabídka bude pro Člena nejvhodnější a tato mu má být zasílána. 

4. Od koho osobní údaje dostáváme a komu je předáváme?

Osobní údaje získáváme v prvé řadě od Vás, jakožto Člena. 

Dle smlouvy máme povinnost vytvořit Váš marketingový profil a k tomuto potřebujeme zjistit i jiné informace než ty, které nám poskytnete, ale i jinak legálně získané informace či informace legálně veřejně dostupné. K plnění smlouvy nám tak dáváte práva použít pro účely vytvoření profilu i informace veřejně dostupné (např. informace z obchodního rejstříku, živnostenského rejstříku či jiné obdobné databáze). 

Osobní údaje nejsou předávány mimo EU.

Klubový software umožňuje, aby Provozovatel vystavil jménem Člena účetní doklad (obsahující osobní údaje), který předá osobě, kterou Člen určí (typicky jinému Členu), to vše skrze Službu.

5. Jak zpracováváme osobní údaje?

Osobní údaje jsou zpracovávány v elektronické podobě automatizovanými prostředky, a to konkrétně prostřednictvím softwaru Lead Agent a Klubovým softwarem.

Při správě Vašich dat mohou vystupovat naši zaměstnanci či jiné osoby pracující pro nás pracující, a to mimo jiné za účelem odstraňování chyb, nepřesností apod.  Tyto osoby však mohou zpracovávat osobní údaje pouze za podmínek a v rozsahu výše uvedeném a jsou vázány povinností zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů.

Osobní údaje zpracováváme vždy v souladu s příslušnými právními předpisy a zajišťujeme jim náležitou péči a ochranu. Staráme se, abyste nikdy neutrpěli újmu na svých právech, zejména na právu na zachování lidské důstojnosti. Chráníme Vás i před neoprávněným zasahováním do Vašeho soukromého a osobního života.

Jelikož jste naši klienti, čas od času Vám zasíláme informace a novinky o našich výrobcích a službách. V případě, že nechcete tyto zprávy dostávat, máte možnost se kdykoli zdarma odhlásit. Způsob bude vždy uveden v rámci takového sdělení.

6. Jak dlouho zpracováváme osobní údaje?

Osobní údaje uvedené při registraci a při vložení do Služby uchováme po dobu, kdy Službu užíváte. Ve chvíli, kdy náš požádáte o zrušení Vašeho účtu nejpozději do jednoho měsíce dojde k jeho zrušení a smazání Vašich údajů. To samé platí i pokud dojde k ukončení Služby z naší strany. Tyto údaje již nebude možné obnovit, tedy důkladně smazaní zvažte. 

Bez ohledu na plnění smlouvy, díky které Služby užíváte, jsme však oprávněni nadále zpracovávat osobní údaje, jejichž zpracování je nezbytné k těmto účelům: 

Účetnictví a archivace dokumentů

Osobní údaje, které vyžaduje právní předpis, musíme zpracovat pro účely účetnictví a plnění daňových povinností (event. pro účely archivace). Doba zpracování je 5 let od konce účetního období, v případě dokladů relevantních pro platby DPH je to dokonce 10 od konce zdaňovacího období, ve kterém se plnění uskutečnilo;

Oprávněné zájmy

Osobní údaje zpracováváme rovněž pro ochranu našich oprávněných zájmů, tj. obrana před případnými nároky našich zákazníků, a to i před soudem (např. po dobu běhu příslušných promlčecích lhůt, která může být v České republice až 15 let od vniku relevantní události).  V této souvislosti Poskytovatel zpracovává Vaše identifikační údaje (jméno a příjmení, IČO, DIČ, sídlo, IP adresu a další údaje potřebné pro časové razítko u elektronického uzavření smlouvy) a kontaktní údaje (email, telefon), údaje o užívání Služby včetně smlouvy o jejím užívání, kterou jste s námi uzavřel (její obsah, informace o jejím plnění).Tyto údaje nemůžeme smazat, a to ani v případě žádosti, neboť nejsou zpracovány na základě souhlasu. Vždy však na základě Vaší žádosti posoudíme, zda dané údaje již není nutné zpracovávat

7. Jaká máte práva?

V prvé řadě máte právo nás požádat o přístup k Vašim osobním údajům včetně vyhotovení kopie všech Vašich osobních údajů. 

Vždy Vás budeme informovat o: 

účelu zpracování osobních údajů,

osobních údajích, případně kategoriích osobních údajů, které jsou předmětem zpracování, včetně veškerých dostupných informací o jejich zdroji, 

povaze automatizovaného zpracování včetně profilování a informace týkající se použitého postupu, jakož i významu a předpokládaných důsledků takového zpracování pro subjekt údajů,

příjemci, případně kategoriích příjemců,

plánované době, po kterou budou osobní údaje uloženy, nebo není-li ji možné určit, kritéria použitá ke stanovení této doby,

veškerých dostupných informací o zdroji osobních údajů, pokud nejsou získány od Vás.

Mezi Vaše další práva patří

požádat nás o vysvětlení,

požadovat, abychom odstranili vzniklý stav, zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění, omezení zpracování nebo likvidaci osobních údajů (právo být zapomenut),

požadovat osobní údaje, které se Vás týkají ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a předat tyto údaje jinému správci, aniž bychom tomu jakkoli bránili,

podat dotaz, resp. stížnost na Úřad pro ochranu osobních údajů,

vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se Vás týkají.

8. Když jsme zpracovatelé

Provozovatel může vystupovat jako tzv. zpracovatel osobních údajů – tedy v takových případech zpracovává data Členů, u kterých však neurčuje účel ani způsob jejich zpracování. Tato situace typicky v případě využití funkce „Ověřit člena“, kdy Člen vkládá do softwaru Provozovatele osobní údaje jiné osoby za účelem ověření, zda je tato osoba Členem. V takovém případě pak dochází k předání osobních údajů této osoby Provozovateli jako zpracovateli. Jde však pouze a jenom o jméno, příjmení a telefonní číslo. Výsledem tohoto ověření není nic jiného, než vyhodnocení, zda osoba je či není členem Klubu a předání této informace Členovi. Provozovatel tyto údaje dále nijak neukládá (pokud je taková osoba Členem, Provozovateli je to samozřejmě známo, pokud není, údaj smaže). 

Tyto podmínky ve spojení s podmínkami členství v Klubu je tak možné považovat za zpracovatelskou smlouvu. Vystupuje-li Provozovatel jako zpracovatel osobních údajů, tak se zavazuje, že

a) zpracovává osobní údaje pouze na základě doložených pokynů příslušného správce (tedy Člena), včetně v otázkách předání osobních údajů do třetí země nebo mezinárodní organizaci, 

b) zajišťuje, aby se osoby oprávněné zpracovávat osobní údaje zavázaly k mlčenlivosti nebo aby se na ně vztahovala zákonná povinnost mlčenlivosti, 

c) přijme všechna technická a organizační opatření, aby zajistil úroveň zabezpečení odpovídající danému riziku, 

d) dodržuje podmínky pro zapojení dalšího zpracovatele (např. souhlas Člena s tímto zapojením – viz níže),

e) zohledňuje povahu zpracování, je Členovi nápomocen prostřednictvím vhodných technických a organizačních opatření, pokud je to možné, pro splnění Členovy povinnosti reagovat na žádosti o výkon práv subjektu údajů,

f) je Členovi, jakožto správci, nápomocen při zajišťování souladu s povinnostmi zabezpečovat osobní údaje, ohlašovat bezpečnostní incidenty atd.; 

g) v souladu s rozhodnutím Člena, všechny osobní údaje buď vymaže, nebo je vrátí Členovi po ukončení poskytování služeb spojených se zpracováním, a vymaže existující kopie, nestanoví-li právní předpis jinak; 

h) poskytne Členovi veškeré informace potřebné k doložení toho, že byly splněny povinnosti stanovené v tomto článku, a umožní audity, včetně inspekcí, prováděné Členem nebo jiným auditorem, kterého správce pověřil, a k těmto auditům přispěje.

9. Jak Vaše osobní údaje chráníme

Vaše údaje jsou u nás v absolutním bezpečí. K tomu slouží následující prostředky zabezpečení:

Anitvirové ochrany, firewally, šifrování, autorizační údaje.

5. Jak zpracováváme osobní údaje?

Osobní údaje jsou zpracovávány v elektronické podobě automatizovanými prostředky, a to konkrétně prostřednictvím softwaru Lead Agent a Klubovým softwarem.

Při správě Vašich dat mohou vystupovat naši zaměstnanci či jiné osoby pracující pro nás pracující, a to mimo jiné za účelem odstraňování chyb, nepřesností apod.  Tyto osoby však mohou zpracovávat osobní údaje pouze za podmínek a v rozsahu výše uvedeném a jsou vázány povinností zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů.

Osobní údaje zpracováváme vždy v souladu s příslušnými právními předpisy a zajišťujeme jim náležitou péči a ochranu. Staráme se, abyste nikdy neutrpěli újmu na svých právech, zejména na právu na zachování lidské důstojnosti. Chráníme Vás i před neoprávněným zasahováním do Vašeho soukromého a osobního života.

Jelikož jste naši klienti, čas od času Vám zasíláme informace a novinky o našich výrobcích a službách. V případě, že nechcete tyto zprávy dostávat, máte možnost se kdykoli zdarma odhlásit. Způsob bude vždy uveden v rámci takového sdělení.

6. Jak dlouho zpracováváme osobní údaje?

Osobní údaje uvedené při registraci a při vložení do Služby uchováme po dobu, kdy Službu užíváte. Ve chvíli, kdy náš požádáte o zrušení Vašeho účtu nejpozději do jednoho měsíce dojde k jeho zrušení a smazání Vašich údajů. To samé platí i pokud dojde k ukončení Služby z naší strany. Tyto údaje již nebude možné obnovit, tedy důkladně smazaní zvažte. 

Bez ohledu na plnění smlouvy, díky které Služby užíváte, jsme však oprávněni nadále zpracovávat osobní údaje, jejichž zpracování je nezbytné k těmto účelům: 

Účetnictví a archivace dokumentů

Osobní údaje, které vyžaduje právní předpis, musíme zpracovat pro účely účetnictví a plnění daňových povinností (event. pro účely archivace). Doba zpracování je 5 let od konce účetního období, v případě dokladů relevantních pro platby DPH je to dokonce 10 od konce zdaňovacího období, ve kterém se plnění uskutečnilo;

Oprávněné zájmy

Osobní údaje zpracováváme rovněž pro ochranu našich oprávněných zájmů, tj. obrana před případnými nároky našich zákazníků, a to i před soudem (např. po dobu běhu příslušných promlčecích lhůt, která může být v České republice až 15 let od vniku relevantní události).  V této souvislosti Poskytovatel zpracovává Vaše identifikační údaje (jméno a příjmení, IČO, DIČ, sídlo, IP adresu a další údaje potřebné pro časové razítko u elektronického uzavření smlouvy) a kontaktní údaje (email, telefon), údaje o užívání Služby včetně smlouvy o jejím užívání, kterou jste s námi uzavřel (její obsah, informace o jejím plnění).Tyto údaje nemůžeme smazat, a to ani v případě žádosti, neboť nejsou zpracovány na základě souhlasu. Vždy však na základě Vaší žádosti posoudíme, zda dané údaje již není nutné zpracovávat

7. Jaká máte práva?

V prvé řadě máte právo nás požádat o přístup k Vašim osobním údajům včetně vyhotovení kopie všech Vašich osobních údajů. 

Vždy Vás budeme informovat o: 

účelu zpracování osobních údajů,

osobních údajích, případně kategoriích osobních údajů, které jsou předmětem zpracování, včetně veškerých dostupných informací o jejich zdroji, 

povaze automatizovaného zpracování včetně profilování a informace týkající se použitého postupu, jakož i významu a předpokládaných důsledků takového zpracování pro subjekt údajů,

příjemci, případně kategoriích příjemců,

plánované době, po kterou budou osobní údaje uloženy, nebo není-li ji možné určit, kritéria použitá ke stanovení této doby,

veškerých dostupných informací o zdroji osobních údajů, pokud nejsou získány od Vás.

Mezi Vaše další práva patří

požádat nás o vysvětlení,

požadovat, abychom odstranili vzniklý stav, zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění, omezení zpracování nebo likvidaci osobních údajů (právo být zapomenut),

požadovat osobní údaje, které se Vás týkají ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a předat tyto údaje jinému správci, aniž bychom tomu jakkoli bránili,

podat dotaz, resp. stížnost na Úřad pro ochranu osobních údajů,

vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se Vás týkají.

8. Když jsme zpracovatelé

Provozovatel může vystupovat jako tzv. zpracovatel osobních údajů – tedy v takových případech zpracovává data Členů, u kterých však neurčuje účel ani způsob jejich zpracování. Tato situace typicky v případě využití funkce „Ověřit člena“, kdy Člen vkládá do softwaru Provozovatele osobní údaje jiné osoby za účelem ověření, zda je tato osoba Členem. V takovém případě pak dochází k předání osobních údajů této osoby Provozovateli jako zpracovateli. Jde však pouze a jenom o jméno, příjmení a telefonní číslo. Výsledem tohoto ověření není nic jiného, než vyhodnocení, zda osoba je či není členem Klubu a předání této informace Členovi. Provozovatel tyto údaje dále nijak neukládá (pokud je taková osoba Členem, Provozovateli je to samozřejmě známo, pokud není, údaj smaže). 

Tyto podmínky ve spojení s podmínkami členství v Klubu je tak možné považovat za zpracovatelskou smlouvu. Vystupuje-li Provozovatel jako zpracovatel osobních údajů, tak se zavazuje, že

a) zpracovává osobní údaje pouze na základě doložených pokynů příslušného správce (tedy Člena), včetně v otázkách předání osobních údajů do třetí země nebo mezinárodní organizaci, 

b) zajišťuje, aby se osoby oprávněné zpracovávat osobní údaje zavázaly k mlčenlivosti nebo aby se na ně vztahovala zákonná povinnost mlčenlivosti, 

c) přijme všechna technická a organizační opatření, aby zajistil úroveň zabezpečení odpovídající danému riziku, 

d) dodržuje podmínky pro zapojení dalšího zpracovatele (např. souhlas Člena s tímto zapojením – viz níže),

e) zohledňuje povahu zpracování, je Členovi nápomocen prostřednictvím vhodných technických a organizačních opatření, pokud je to možné, pro splnění Členovy povinnosti reagovat na žádosti o výkon práv subjektu údajů,

f) je Členovi, jakožto správci, nápomocen při zajišťování souladu s povinnostmi zabezpečovat osobní údaje, ohlašovat bezpečnostní incidenty atd.; 

g) v souladu s rozhodnutím Člena, všechny osobní údaje buď vymaže, nebo je vrátí Členovi po ukončení poskytování služeb spojených se zpracováním, a vymaže existující kopie, nestanoví-li právní předpis jinak; 

h) poskytne Členovi veškeré informace potřebné k doložení toho, že byly splněny povinnosti stanovené v tomto článku, a umožní audity, včetně inspekcí, prováděné Členem nebo jiným auditorem, kterého správce pověřil, a k těmto auditům přispěje.

9. Jak Vaše osobní údaje chráníme

Vaše údaje jsou u nás v absolutním bezpečí. K tomu slouží následující prostředky zabezpečení:

Anitvirové ochrany, firewally, šifrování, autorizační údaje.